Abych mohl žádat
o vaši důvěru,
musím mnoho požadovat
sám od sebe.

Mgr. František Bublan
senátor Parlamentu ČR za Třebíčsko
 

Životopis

Narodil jsem se 13. ledna 1951 v Třebíči, pocházím z dělnické rodiny, otec pracoval v UP závodech Třebíč, matka v PBS Třebíč, sestra je zdravotnicí.

Maturoval jsem v roce 1969 v Třebíči, nastoupil na VŠZ v Brně a po dvou letech jsem odešel studovat teologii na UK v Praze se sídlem v Litoměřicích.

Studia jsem dokončil v roce 1976 a začal působit jako duchovní na jižní Moravě.

V roce 1977 jsem se stal signatářem Charty 77, následuje persekuce ze strany StB a v roce 1978 mi byl odebrán státní souhlas pro výkon duchovenské činnosti a byl jsem označen za nepřátelskou a protisocialistickou osobu. V letech 1978 až 1990 jsem pracoval jako řidič u Potravin Brno, následně jako řidič sanitky v nemocnici Tišnov.

V roce 1991 jsem nastoupil do nové zpravodajské služby FBIS, v roce 2001 jsem byl jmenován ředitelem Úřadu pro zahraniční styky a informace (rozvědka) a v letech 2004 až 2006 jsem zastával funkci ministra vnitra ČR. Od roku 2006 do října 2012 jsem byl poslancem Parlamentu ČR. V letech 2006 až 2010 jsem byl předsedou Výboru pro bezpečnost a v letech 2010 až 2011 předsedou Výboru pro obranu a bezpečnost. Od roku 2011 do roku 2012 jsem byl předsedou Stálé komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů.

20. října 2012 jsem byl zvolen senátorem Parlamentu ČR za volební obvod č. 53 – Třebíč.

S manželkou Věrou, která pracovala v charitativních organizacích mám tři, již dospělé děti a těším se z pěti vnoučat.