Abych mohl žádat
o vaši důvěru,
musím mnoho požadovat
sám od sebe.

Mgr. František Bublan
senátor Parlamentu ČR za Třebíčsko
 

Odborná poradna

Při mnoha návštěvách v mé senátorské kanceláři, ale také během jiných setkání, slýchávám a pokouším se řešit časté problémy občanů s bydlením, sociální podporou, případně se soužitím v nájemních domech. Není lehké řešit tyto záležitosti, mnohdy již soudně rozjednané, řešit a nalézat pomocné kroky.

Velmi často mně při těchto okamžicích vyvstane na mysli čl. 10 z Listiny základních práv a svobod, která je součástí naší Ústavy:ch „Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost“, nebo následující čl. 11: „Vlastnictví zavazuje a nesmí být zneužito na újmu práv druhých nebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy“.S ohledem na mnohdy složitou právní otázku, ale také na nový občanský zákoník, který ještě není plně zažitý a znalý, vidím jako nutnost spolehnout se na odbornou pomoc těch, kterým je tato problematika bližší a uzavřel jsem dohodu se Sdružením nájemníků ČR, na jejímž základě bude zájemcům poskytována odborná poradna v bytové a sociální oblasti v mém senátorském obvodu.

Poradenství může být prováděno elektronicky, přes níže uvedený internetový formulář nebo e-mailem, telefonicky, prostřednictvím listovní zásilky či osobně ve sjednaný čas. Veškeré kontakty najdete tomto webu v sekci Kontakt

Poradenství je pro zájemce bezplatné.

Věřím, že uzavřená dohoda bude přínosem a pomocnou rukou pro naše občany a přispěje k zachovávání lidské důstojnosti i v otázkách bydlení.

František Bublan
František Bublan
 

Kontaktní formulář

 
 
 
 
 
* povinné údaje
 

Užitečné odkazy a dokumenty

 

Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR

Usiluje o dodržování, respektování zájmů a potřeb členů sdružení a aktivně působí při tvorbě právních předpisů týkajících se bydlení. Spolupracuje s Ministerstvem pro místní rozvoj a dalšími státními organizacemi při tvorbě nových předpisů a zpracování výkladových stanovisek.

Prosazuje oprávněné požadavky svých členů při jednání s orgány státní správy a samosprávy všech stupňů a s dalšími právními subjekty. Spolupracuje s ostatními sdruženími obdobného charakteru, jako jsou SON ČR, SČMBD nebo ČSRB, s cílem poskytovat svým členům odborné informace v oblasti družstevního a vlastnického bydlení.

Poskytuje metodickou pomoc bytovým družstvům a společenstvím vlastníku jednotek ve všech oblastech bydlení. Zajišťuje svým členům účinnou pomoc nezbytnou pro řádný chod družstva či společenství vlastníku jednotek, a to zejména v oblasti ekonomické a právní.

Poskytuje zvýhodněný servis, například v oblasti pojištění, správy bytového fondu a poradenství expertů v příslušném oboru, včetně regionálního poradenství. Nabízí služby prostřednictvím svého dceřiného subjektu SMBD servis, s. r. o.

Další  informace, dokumenty a rady naleznete na internetových stránkách:                      www.bytovadruzstva.cz